عکاسی بهتر

 

برای عکسبرداری بهتر به جدول ذیل مراجعه شود

روز

نوع هوا

سرعت

دیافراگم 100 آسا

دیافراگم 400 آسا

هوای آفتابی

250

11

22

هوای آفتابی معمولی

125

11

16

سایه روشن

60

8

16

سایه

60

6/5

11

ابری روشن

60

8

16

ابری تاریک

60

6/5

11

اطاق روشن

30

6/5

11

شب با فلاش

فاصله

سرعت

دیافراگم 100 آسا

دیافراگم 400 آسا

1 متر

60

11

22

2 متر

60

8

11

3 متر

60

6/5

16

4 متر

60

4

8

/ 0 نظر / 16 بازدید