کلمات ناب

 

( مارکز : هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند نگذران )

( وین دایر : این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با شما رفتار کنند )

( پل سارتر : از همه اندوهگین تر کسی است که از همه بیشتر می خندد )

( چارلی چاپلین : خوشبختی فاصله این بدبختی است تا بدبختی دیگر )

( کانت : چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی مثل من رفتار کن )

 ( ناپلئون : من در جهان یک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام )

 

***********************************

خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند ستایش کردم ، گفتند خرافات است عاشق شدم ، گفتند دروغ است گریستم ، گفتند بهانه است خندیدم ، گفتند دیوانه است دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !

 «  دکتر علی شریعتی » 

***********************************

/ 0 نظر / 47 بازدید